Uppdaterad information fältskyttet samt inbjudan för kikarskyttar fältskytte

Ytterligare en startlista för fältskytte! På grund av en miss i inbjudan kommer här en inbjudan för kikarskyttarna, se nedan
Vi ber om ursäkt men inbjudan för SM nationellt fältskytte korthåll för kikarskyttar föll bort i inbjudan så den kommer här:

Anmälan och betalning på plats på skyttecentrum Kristinehamn söndagen den 29/7 mellan klockan 10-11.

Bifogar även en uppdaterad startlista då vänsterskyttarna var felplacerade..

 

Skriv ut

Program

Tävlingsprogram Nationellt skytte

Allmänt

De nationella tävlingarna genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte.

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Liggande 27/7

Mästerskap                  Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år)

Riksmästerskap            KL15 (13-16 år)

Skjutprogram              Provskott                                 Tävling

Grundomgång             Fritt antal                                 20 skott liggande

                                      Tid: 6 minuter                          Tid: 16 minuter

                                                                                      

Final                              Provskott                                 Tävling

                                      Fritt antal                                 10 skott liggande

                                      Tid: 6 minuter                          Tid: 8 minuter

                                                                                       1x5 skott liggande

                                                                                       Tid: 30 sekunder per skott

                                     

Klass KL15 får skjuta med stöd. Ingen final i mästerskapet för denna klass. Hjälp till skytt endast tillåten under provskottstiden.

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (28 banor).

Lagtävlingar                 SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen eller Veteran. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Distriktslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen.

                                      Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag.

                                      SM Distriktslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag.

                                      OBS! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag

 

Kikarklass

Skjutprogram

Grundomgång               Provskott                                 Tävling         

                                      Fritt antal                                 20 skott liggande

                                      Tid: 6 minuter                          Tid: 16 minuter

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Ställning 28/7

Mästerskap                  Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år)

Skjutprogram              Provskott                                 Tävling

Grundomgång             Fritt antal                                 10 skott liggande

                                      Tid: 6 minuter                          5 skott stående

                                                                                       5 skott knästående

                                                                                       Tid: 25 minuter

Final                              Provskott                                 Tävling

                                      Fritt antal                                 5 skott liggande

                                      Tid: 6 minuter                          5 skott knä   

                                                                                       Tid: 11 minuter

                                                                                       1x5 skott stående

                                                                                       Tid: 1 minuter per skott

                                     

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (28 banor).

Lagtävlingar                 SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen eller Veteran. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Distrikslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen.

                                      Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag.

                                      SM Distrikslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag.

                                      OBS! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag.

Svenskt Mästerskap Korthåll Fält 29/7

Mästerskap                  Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år)

Riksmästerskap            KF15 (13-16 år), KF17 (17-20 år), Veteran Liggande (från 55 år)

 

Omfattning                  Inskjutningsmål, C6-figur, på 50m som skjuts 3+3 skott. 7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Minst ett av målen är knä. Samtliga RM-klasser skjuter liggande. Okända avstånd och varierande skjuttider.  Klass KF15 får använda medhavt stöd. Särskiljning sker med hjälp av innerträff.

                                      Fältskyttestigen är en runda på ca 4 km i lätt skogsterräng. Vätska kommer att finnas efter ca halva banan.

Lagtävlingar                 SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen eller Veteran. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Distrikslag senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen           SM Distrikslag veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag.

                                      OBS! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag.

Tävlingsprogram Sportskytte 50m

Allmänt

Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 60 skott liggande

Mästerskap                  SM Dam, SM Herr, JSM Damjunior och JSM Herrjunior

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        60 skott liggande

                                                                                       Tid: 50 minuter

                                                                                      

Final                              Förberedelse och Prov           Tävling

                                      Tid: 8 minuter                          2x3 skott liggande

                                                                                       Tid: 150 s per serie

                                                                                      

                                                                                       14 skott liggande

                                                                                       Tid: 50 sekunder per skott

                                                                                       Utslagning av 1 skytt efter vartannat skott

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med decimalräkning av resultatet.

                                      8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.

Lagtävlingar                 SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      JSM Föreningslag Herrjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Herrjunior. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      JSM Föreningslag Damjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Damjunior. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x20

Mästerskap                  SM Dam, JSM Damjunior

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        20 skott knästående

                                                                                       20 skott liggande

                                                                                       20 skott stående

                                                                                       Tid: 1 timme och 45 minuter

                                                                                      

Final                              Förberedelse och Prov           Tävling

                                      Tid: 5 minuter                          3x5 skott knästående

                                                                                       Tid: 200 sekunder per serie

                                                                                                                                  

                                      Ställningsbyte + Prov                3x5 skott liggande

                                      Tid: 7 minuter                          Tid: 150 sekunder per serie                    

                                     

                                      Ställningsbyte + Prov                2x5 skott stående

                                      Tid: 9 minuter                          Tid: 250 sekunder per serie

                                                                                       Utslagning av 2 st skyttar

                                                                                       5 skott stående

                                                                                       Tid: 50 sekunder per skott

                                                                                       Utslagning av 1 skytt efter varje skott

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Tävlingen genomförs med heltalräkning i grundomgången och decimalräkning av resultatet i finalen.

                                      8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.

Lagtävlingar                       SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      JSM Föreningslag Damjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Damjunior. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x40

Mästerskap                  SM Herr, JSM Herrjunior

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        40 skott knästående

                                                                                       40 skott liggande

                                                                                       40 skott stående

                                                                                       Tid: 2 timmar och 45 minuter

                                                                                      

Final                              Förberedelse och Prov           Tävling

                                      Tid: 5 minuter                          3x5 skott knästående

                                                                                       Tid: 200 sekunder per serie

                                                                                                                                  

                                      Ställningsbyte + Prov                3x5 skott liggande

                                      Tid: 7 minuter                          Tid: 150 sekunder per serie                    

                                     

                                      Ställningsbyte + Prov                2x5 skott stående

                                      Tid: 9 minuter                          Tid: 250 sekunder per serie

                                                                                       Utslagning av 2 st skyttar

                                                                                       5 skott stående

                                                                                       Tid: 50 sekunder per skott

                                                                                       Utslagning av 1 skytt efter varje skott

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Tävlingen genomförs med heltalräkning i grundomgången och decimalräkning av resultatet i finalen.

                                      8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.

Lagtävlingar                       SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      JSM Föreningslag Herrjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Herrjunior. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

 

Tävlingsprogram Sportskytte 300m

Svenskt Mästerskap, 300m 60 skott liggande 23/7

Mästerskap                  SM Dam, SM Herr

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        60 skott liggande

                                                                                       Tid: 60 minuter

                                                                                      

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.            

Lagtävlingar                 SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                     

 

Svenskt Mästerskap, 300m 3x20 och 3x20 Standard

Mästerskap                  SM Dam (3x20), SM Herr (3x20 Standard)

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        20 skott knästående

                                                                                       20 skott liggande

                                                                                       20 skott stående

                                                                                       Tid: 2 timmar

                                                                                      

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.            

Lagtävlingar                 SM Föreningslag Herr STD. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr STD. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                      SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

 

 

 

 

Svenskt Mästerskap, 300m 3x40

Mästerskap                  SM Herr

 

Skjutprogram              Förberedelse och Prov           Tävling

Grundomgång             Tid: 15 minuter                        40 skott knästående

                                                                                       40 skott liggande

                                                                                       40 skott stående

                                                                                       Tid: 3 timmar

                                                                                      

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.            

Lagtävlingar                 SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag.

                                     

Medaljer och hederpriser

Individuella tävlingar Nationellt SM - Grundomgång

Tävling om arrangörens hederspriser.

Individuella tävlingar Nationellt SM – Mästerskap

Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 Medaljer till placering 1-10.

Individuella tävlingar Nationellt RM

Tävling om SvSF:s RM-plaketter samt arrangörens hederspriser. Plaketter till placering 1-3.

Lagtävlingar Nationella SM

Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Individuella medaljer i distriktslagstävlingar. Lag- och individuella medaljer i föreningslagstävlingarna. Medaljer till placering 1-3.

Skriv ut

Information

Tävlingarnas omfattning

Tävlingarna hålls på Skyttecentrum i Kristinehamn ca 5 km söder om Kristinehamn, här genomförs samtliga grenar enligt följande:

Måndag 23/7: HJ 3x40 och DJ 3x20 på 50 meter, samt 60 skott liggande och standardgevär på 300 meter.

Tisdag 24/7: HJ och DJ 60 skott liggande på 50 meter samt herrar 3x40 och damer 3x20 på 300 meter.

Onsdag 25/7: Herrar 3x40 skott och damer 3x20 skott på 50 meter.

Torsdag 26/7: 60 skott liggande för herrar och damer.

Fredag 27/7: Korthåll liggande.

Lördag 28/7: Korthåll ställningar.

Söndag 29/7: Korthåll fältskytte.

 Åldersgränser

SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år. SM för veteraner nationellt skytte är öppet för skyttar som under året fyller minst 55 år.

JSM sportskytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 20 år.

RM nationellt skytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 16 år i korthåll liggande, minst 13 år och högst 20 år i korthåll fält (för klass 15 och 17) samt minst 55 år för klass korthåll fält liggande.

Aktivitetskort

Det är obligatoriskt med aktivitetskort för deltagare som är födda 2003 och tidigare. Aktivitetskortnummer anges i anmälan.

Anmälan

Anmälan till görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling online på: live.skyttesport.net senast 2018-07-01. Anmälan kommer att öppnas 2018-05-16. Vid problem vid anmälan, kontakta Thomas Persson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-634 70 97. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats.

Ange födelseår, klass, mästerskapsklass och aktivitetskortsnummer för den som under 2018 fyller 15 år eller mer i anmälan.

Anmälan av distriktslag sker via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-07-15. Listor med deltagare läggs ut kontinuerligt på tävlingen hemsida.

OBS! Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar att gälla 2018-05-25 vilket innebär att den som anmäler sig till denna tävling också godkänner att viss lagring av personuppgifter kan komma att ske. Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter redovisa resultat.

Läs mer på https://www.datainspektionen.se/

Anmälningsavgifter

Individuellt                    250 kr/start

Efteranmälan                + 100 kr/start

Föreningslag                 250 kr/start

Distriktslag                    250 kr/start

Anmälningsavgifter sätts in på föreningen Kristinehamns skytteförening postgirokonto 16 08 77-7 i samband med anmälan. Märk SM2018 och föreningsnamn/distriktsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgift före tävlingens start så får ni ej delta i tävlingen.

Skjutlagslistor

Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan. http://skyttesm.se

Vapen- och utrustningskontroll

Vapen- och utrustningskontroll är obligatorisk. För vapen som både deltar i nationella SM och sportskytte SM skall vapnet kontrolleras 2 gånger. Utrustningskontroll sker endast inför sportskyttegrenarna. 

Tider för kontroll sportskytte:

Söndag 22/7             17:00-20:00

Övriga dagar            En timme före första upprop/start – fram till sista upprop/start

Tider för kontroll nationellt skytte: Torsdag 27/7 18:00-20:00

Övriga dagar en timme före första upprop/start – fram till sista upprop/start

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. Samtliga finalskyttar i de nationella grenarna skall genomgå en extra vapenkontroll före genomförd final och samtliga medaljörer skall genomgå vapenkontroll efter finalen.

Modernt

Hemsida: Här kommer ni att få information, se bilder och nyheter från tävlingarna.

Länk: http://skyttesm.se

Livevisning från alla tävlingar:  live.skyttesport.net.

Facebook: https://www.facebook.com/Kristinehamnsskytteforening/

Skriv ut

Preliminära datum för resp tävling

Måndag 23/7: HJ 3x40 och DJ 3x20 på 50 meter, samt 60 skott liggande och standardgevär på 300 meter.

Tisdag 24/7: HJ och DJ 60 skott liggande på 50 meter samt herrar 3x40 och damer 3x20 på 300 meter.

Onsdag 25/7: Herrar 3x40 skott och damer 3x20 skott på 50 meter.

Torsdag 26/7: 60 skott liggande för herrar och damer.

Fredag 27/7: Korthåll liggande.

Lördag 28/7: Korthåll ställningar.

Söndag 29/7: Korthåll fältskytte.

Skriv ut

Sponsorer

mimax solutions
Miljöbolaget
Ricoh IT partner i Kristinehamn
 
 
 

Välkomna till Kristinehamn

KristinehamnThe Paris look"be inspired"

Kristinehamn skytteförening har en drygt hundraårig historia och har på senare år haft nöjet att arrangera ett flertal SM tävlingar ofta då tillsammans med Storfors skytteförening och i år är inget undantag. Föreningarna har åter fått i uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet att arrangera SM-Veckan i gevärsskytte 2018. Arrangemanget kommer förutom ovanstående föreningar att delarrangeras av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion.
Kristinehamns ursprung var den hamn- och marknadsplats som uppstod kring den bro över Varnan där riksvägen mellan Sverige och Norge passerade. År 1642 fick Kristinehamn sina stadsprivilegier av drottning Kristina under namnet Christinehamn (uppkallad efter henne). Kristinehamns flytande stadsvapen, ”Christine af Bro”, finns idag att beskåda i den inre hamnen.
Utöver tävlingen finns mycket att uppleva, se och göra i Kristinehamn och vi vill tipsa om några besöksmål och arrangemang just under SM-veckan.

  • Längs det drygt 4 km långa inloppet till hamnen finns småbåtshamn, camping samt mat och glasskiosker. I norr vid den inre hamnen vilar Kristinehamns flytande stadsvapen, ”Christine af Bro” och vid den södra udden till inloppet står sedan 1965 Pablo Picassos 15 meter höga monumentalskulptur av hans hustru Jacqueline.
  • Vänerskärgården – under sommaren går turbåtar ut till flera vackra öar, du kan ta med dig en picknick, vandra, bada, fiska och njuta av vårt storslagna innanhav!
  • Kristinadagen 24 juli – Drottning Kristina namngav staden Kristinehamn och det firar vi på hennes namnsdag i centrum. Programmet innehåller riduppvisningar, parad, häst- och vagn och många fler aktiviteter.
  • Musik för alla smaker – kom redan på fredagen innan tävlingen startar, då anordnas Bluesfesten i Kristinehamn, vid Ölme Diversehandel. Eller gå på Sveriges största sommarturné, Diggiloo på Sannavallen 28 juli.
  • Smaka på Kristinehamn – besök en gårdsbutik eller fira en seger på restaurang, vi har många som jobbar med närproducerade varor och mathantverk i Kristinehamn.

Fler tips hittar ni på visitkristinehamn.se och Kristinehamns turistbyrå turist@kristinehamn.se hjälper er gärna med frågor både före, under och efter arrangemanget!
I Kristinehamn gillar vi idrott och är stolta över våra föreningar, däribland Kristinehamns Skytteklubb. Vi är mycket glada över att tillsammans stå värd för årets SM-vecka och hälsar alla deltagare och medresenärer varmt välkomna!

Vänliga hälsningar

Ulrika Ganterud Evermark 
Turistchef Kristinehamns kommun

Björn Bruce
Projektledare SM-Veckan 2018

Läs mer