Vapenkontroll

Vapenkontroll

Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer att

genomföras efter varje omgång i banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte.

Vapenkontroll genomförs för samtliga deltagare i final, före respektive final.

Tider för obligatorisk kontroll

Torsdag 8/9 17.00 -19.00 Skyttecenter

Fredag 9/9 07.00 - Sista uppropSkyttecenter

Lördag 10/907.00 - Sista uppropSkyttecenter

Söndag 11/9 08.00 - Sista uppropSkyttecenter

Skriv ut